Visie Snuffel training Zeist

De snuffelmethode

Tijdens mijn zoektocht naar een fijne manier van training waarbij er positief getraind wordt heb ik mij in verschillende methode verdiept. Ik zocht positief leiderschap waarbij het welzijn voorop staat. Erkennen dat de hond emoties heeft. Zich veilig voelt bij zijn baasje. Dat je als baasje de lichaamstaal van je hond kan lezen en leiderschap biedt op het moment dat je hond het nodig heeft. 

In diverse trainingsmethode vond ik delen die overeenkomen met mijn overtuiging. Deze hebben mij  geïnspireerd om de Snuffel methode te ontwikkelen. De Snuffelmethode staat voor mij voor je hond optimaal opvoeden, begeleiden in leiden in het dagelijks leven. Je hond zien als individu en je hond rust en stabiliteit te geven. 

Zo is de Snuffelmethode ontstaan en bestaat uit:

  1. Positief leiderschap;
  2. Positief aanleren van basis oefeningen. Dit op basis van bekrachtiging.
  3. Welzijnsgericht trainen en coachen.

Positief leiderschap gaat uit van

Positief leiderschap gaat uit van:

  1. Hoe ervaart je hond de wereld om zich heen Als leider van je hond kijk je hoe het met je hond gaat. Het kan goed gaan, oké, minder goed of slecht gaan. Om te luisteren naar je hond heb je 3 middelen te beschikking. De lichaamstaal van de hond ,je eigen intuïtie en kennis om je op ieder moment hond te begrijpen. Van hieruit kunt u uw hond de veiligheid geven in alle situaties.
  2. De hond begrenzen en positieve levensvaardigheden geven ;                             Voor de zorg is de hond afhankelijk van zijn baasjes. U als baasjes biedt deze zorg aan de hond. De zorg voor uw hond bestaat uit veiligheid zonder fysieke (correctie's) en mentale intimidatie, medische zorg, grenzen in wat de hond wel en niet mag, rust en eten. Wat heeft de hond nodig om zich goed te voelen. Als u als baasje/leider de hond geeft wat hij nodig heeft om zich goed te voelen, zal uw hond ook kunnen 

Positief trainen door middel van beloning voor gewenst gedrag.

  1. Honden leren sneller en beter als de hond beloond wordt door gewenst gedrag. Wat een hond als beloning ervaart is voor iedere hond verschillend. Daarin is iedere hond uniek. Voor veel honden werk beloning op basis van voer. Bij het aanleren van basis commando's kijken we naar welke beloning voor uw hond werkt. Positief trainen is ook je hond begrenzen. Dit door het leren dat de hond iets "niet mag doen". Dit betekent niet dat we de hond corrigeren door middel van fysieke en verbale intimidatie, wel door het commando "niet doen".
  2. Bij het aanleren en van de basiscommando's het welzijn van de hond hierin leidend laten zijn. Stel: uw hond heeft last van artrose in zijn achterpoten, dan is het vragen om een zit niet aangenaam voor uw hond. Als het zitten vanwege pijn niet aangenaam is dan leren we de zit niet aan. Vindt uw hond een bepaalde ondergrond niet prettig om op te liggen of te zitten dan wordt daar rekening mee gehouden.

Welzijnsgericht trainen en coachen.

Bij het welzijns gericht trainen en coachen houden we rekening met de emotionele beleving en de stress ervaring die honden door de dagelijkse ervaringen mee maken. Bijvoorbeeld: stel dat we buiten aan het wandelen zijn. Je komt een hond tegen en je hond wil niet verder lopen en blijft staan. Zodra de andere hond nadert gaat je hond grommen, bevriest of maakt zich klein. Hoe ga je daar mee om. Welzijnsgericht trainen en coachen houdt rekening met situaties die je hond spannend vind en geeft handvatten om met spannende situatie's om te gaan. Welke oefeningen kun je inzetten en hoe maak je het je hond makkelijk, daar houdt welzijnsgericht trainen en coachen zich mee bezig.


Als u als roedelleider en hondenbegeleider de lichaamstaal van de hond weet te lezen en interpreteren bent u in staat ongewenst gedrag te voorkomen. Juist door te anticiperen op wat er plaats vindt, leiderschap, bewust zijn van je eigen lichaamstaal waarmee je communiceert met je hond, rust en duidelijkheid gaan we met het gedrag van uw aan de slag.